fiverr reviews

Fiverr review

Welkom bij deze Fiverr Reviews!

Wie op zoek is naar een goede freelancer en dit voor verschillende diensten, kan zeker terecht op Fiverr. Dit online platform biedt een waaier aan, aan verschillende diensten in alle mogelijke sectoren. Je vind op deze website, beroepen zoals een grafisch vormgever, een copywriter, animatie, een ontwerper of nog zoveel meer.

Wij schrijven hieronder wat je moet weten over dit platform en welke prijs je hiervoor betaald. We kunnen alvast meedelen dat het een super platform is, mits de nodige controle over prijs en portfolio.

Fiverr prijzen

Het freelancer platform Fiverr rekent geen registratie of aanmeldingskost aan. Daarom zijn zij meteen al de goedkoopste op de markt. Maar hoe zit het dan met al hun inkomsten? Hoe verdienen zij de nodige centen om te blijven bestaan?

Het antwoord is heel eenvoudig. Zij rekenen op de commissie die ze van jou zullen verkrijgen. Zowel de opdrachtgever als freelancer zullen hiervoor instaan. Een voorbeeld hiervan:

Jij verkoopt tickets voor een optreden en daarvoor plaats je het optreden voor 5 Dollar. (Dit zonder extra opties, die je ook kan verkiezen bij het plaatsen.)
Indien jij dan de verkoper bent zal je hiervoor 20 % van je opbrengst afstaan aan Fiverr. Wanneer jij je geld van de opbrengst wilt opnemen, zal je hiervoor 2% onder de 50 Dollar moeten afstaan. Wij raden aan om te wachten tot een bedrag hoger dan 5O Dollar want dan is het slechts 1 Dollar.
Ben jij de koper? Dan zal je 5% afgeven als administratiekost aan Fiverr indien het bedrag boven de 20 Dollar ligt. Bij lager dan 20 Dollar betaal je 1 Dollar hiervoor.

De commissie die zij opvragen zorgt voor de inkomsten van Fiverr en hoeven zij geen hoge inschrijvingskosten op te vragen.

fiverr ervaringen

Wat is Fiverr?

Het ruime aanbod in categorieën bij Fiverris een groot gemak. Wie op zoek is naar een goede freelancer, in gelijk welke aard van dienst, kan zeker hier op dit platform terecht. De brede waaier aan verschillende diensten helpt om iedereen welkom te heten. Daarnaast kan je ook beroep doen op diensten en verkopen in het buitenland. Fiverr is actief in 200 landen, verdeeld over heel de wereld. Dit schept enige mogelijkheden.

Natuurlijk zorgt het ook voor wat meer tijd in het nemen van een beslissing. Meer keuze betekent ook meer screening. En ook wanneer je een opdracht plaats zal het iets meer tijd nemen. Daarom vragen wij een perfectie briefing op te stellen om jezelf hier tijd te laten winnen. Je kan op Fiverr zelf je website laten maken. Uiteraard moet je hier voor een degelijk onderzoek doen.

Iedere kleine onderneming krijgt hier iets gedaan en het platform is aantrekkelijk en toegankelijk opgesteld voor iedereen.

Bekijk De Fiverr Overview Video Hieronder

fiverr review nederlands

Snelheid en efficiëntie

Fiverrheeft zijn doel geplaatst om het zo snel mogelijk verkopen en aanbieden van diensten. Zij zorgen ervoor dat grote gesprekken en sollicitatierondes vermeden worden en zo tijd gewonnen wordt om een dienst of opdracht sneller uit te voeren. Iedere freelancer op dit platform zal dan ook een dienst kunnen aanbieden op korte termijn.

Indien een dienst werd aangevraagd, dan zal de freelancer hiervoor een melding verkrijgen. Wanneer de freelancer nog informatie tekort heeft om de opdracht uit te voeren kan hij dit ook automatisch laten uitsturen. Er gaat dus echt geen tijd verloren en de opdracht zal hier zeer efficiënt besproken worden.

Wie bezwaar heeft kan dit melden in een 3 daagse periode. Daarna wordt alles als afgerond aangezien. Deze korte periode helpt om freelancers te motiveren tot een kwalitatieve hulp.

Kortom: Fiverr heeft zijn online platform zo opgebouwd dat alle communicatie omtrent opdrachten en diensten zeer snel en zeer efficiënt verlopen.

Controle

Zoals eerder vermeld vraagt dit platform wel enige controle. 200 landen zijn hierbij aangesloten en er zijn heel wat verscheidene profielen online. Maar niet iedereen past evengoed bij elke opdracht. Daarom is het van uiterst grote belang om alles even op een rij te plaatsen en niet in de snelheid van dit platform te verdrinken.

Neem de tijd om de prijzen, portfolio’s en reviews na te lezen. Zo zal je een zeer goede deal kunnen sluiten zonder je zorgen te moeten maken.

review fiverr 2019

Support

Fiverris een zeer eenvoudig platform waar iedereen ook heel snel zijn weg kent. Daarom geven wij ook aan dat het één van de gemakkelijkste websites is om een dienst te verkopen of te aanvaarden.

Maar iedere medaille heeft ook een keerzijde en bij Fiverr is dit de support. De klantendienst is hierbij niet zo eenvoudig om te bereiken en je moet heel goed zoeken op de website tot je enige contactgegevens terugvind. Hierbij kunnen we dus stellen dat de aangegeven of beloofd 24/7 support misschien iets verder ligt dan verwacht.

Maar toch kan je allerlei informatie terugvinden wanneer je vragen hebt. Naast de supportlijn hebben ze ook een community forum en een blog. Daar kan je ook heel wat vragen stellen en beantwoorden.

MAAK DIRECT GRATIS FIVERR ACCOUNT AAN

Wie kiest voor Fiverr?

Fiverr is ondanks het moeilijk bereiken van de support een goed platform voor iedereen die op zoek is naar een dienst of een opdracht heeft openstaan. Daarbovenop kan iedereen zich hier aansluiten zonder een grote inschrijvings of registratieprijs te hoeven betalen.

Alle soorten diensten vind je hier terug en dus is deze website ook toegankelijk voor iedereen. Het is een online marktplaats voor alle diensten, aannemers en soorten opdrachten. Je kan er heel snel een deal closen en inkomsten gaan genereren.

Deze volgende positieve punten kunnen je overtuigen om ook aan te sluiten bij Fiverr:

  • Goedkoop platform
  • Geen registratiekosten
  • Eenvoudig en toegankelijk
  • Snel en vlot
  • Efficiëntie
  • Brede waaier aan diensten
  • 1 account voor zowel opdrachtgever als freelancer

beste outsource platform

Conclusie Fiverr reviews

Fiverris gekend als één van de goedkoopste online platformen waarbij veel freelancers zich aanbieden. Daarnaast kan ook iedere opdrachtgever een goede freelancer op deze website terugvinden. Opdrachten worden zeer snel ingevuld en freelancers kunnen hun dienst inruilen op zeer korte termijn. Fiverr kiest dan ook voor snelheid en efficiëntie.

200 landen hebben zich aangesloten op dit platform en dat zorgt voor een groot aanbod en vele mogelijkheden. Zorg ervoor dat je goed het portfolio van de freelancer hebt doorgenomen en prijzen hebt gecontroleerd. Want een groot aanbod vraagt ook enige controle.

Plaats jij zelf een opdracht? Kies dan voor een zeer goede briefing. Zo vermijd je de verkeerde freelancer aan te spreken en extra tijd te verliezen.

Fiverr is een zeer goedkoop platform zonder registratiekosten. Iedereen betaalt een stukje commissie en zo zijn alle inkomsten verzekerd voor deze website. Doordat het niet duur is bij Fiverr zal het ook niet lang duren voordat een deal gesloten wordt en daardoor is Fiverr één van de meest gebruikte alsook populairste freelancers platformen.

Ook wij vinden deze website super! Gebruik een goede briefing en controle en je zal met een betaalbare oplossing een goede freelancer gevonden hebben.